AB CARLÉNS MÅLERI startades 1994 och ägs idag av Arne Carlén och Patrik Sundstedt. Idag 2014 är vi 21 målare och tre projektledare. Våra uppdrag spänner över underhållsavtal till större projekt ex. ROT och uppförande av nya fastigheter

 

Alla som arbetar på
AB Carléns är:

 

- Utbildade

- Erfarna

- Fackanslutna

FÖRENINGAR

FÖRVALTARE

Grundat 1994 | AAA rating | Privatägt | F-skatt | Fullförsäkrat | Fackanslutna | Erfarna | Pålitliga | Utbildade