FÖRENINGAR

FÖRVALTARE

ENTREPRENAD

KONTAKT

FÖRENINGAR

Referenser:

Värmdö Byggentreprenad AB PEAB Bygg

M3 Bygg

Viktor Hanson

Reomti Bygg

m.fl

 

 

Tjänster

• Förstudier och rekommendationer

• Nyproduktion

• Jour och Servicemåleri med fast avtal

• Utvändigt måleri

• Invändigt måleri

• Trapphus

• Tapetsering

• Våtrum

 

 

 

Hela vår organisation är trimmad för att kunna möta
utmaningarna vid målerientreprenader.

 

Vi offererar snabbt och korrekt mot befintliga handlingar.
Behöver ni hjälp med att ta fram beskrivande och styrande handlingar vid större projekt så bistår vi gärna.

Grundat 1994 | AAA rating | Privatägt | F-skatt | Fullförsäkrat | Fackanslutna | Erfarna | Pålitliga | Utbildade