FÖRENINGAR

FÖRVALTARE

ENTREPRENAD

KONTAKT

FÖRENINGAR

Referenser:

SBC
SKB
Solporten
Drageds Förvaltning

 

Tjänster

• Förstudier och rekommendationer

• Jour och Servicemåleri med fast avtal

• Utvändigt måleri

• Invändigt måleri

• Trapphus

• Tapetsering

• Våtrum

 

 

 

Vi jobbar som en nära partner till flera förvaltare.
Vi har fått förtroendet att leda flera renoveringar på
existerande fastighetsinnehav med exempelvis målning
av trapphus och allmänna utrymmen och utvändig
målning av fasader och fönster.

Vi har även erfarenhet av att leda renovering av ytskikt
i flera lägenheter och kommersiella lokaler.

 

Vid ombyggnader har vi trygga samarbeten
med byggare, elektriker  och rörmokare.

Grundat 1994 | AAA rating | Privatägt | F-skatt | Fullförsäkrat | Fackanslutna | Erfarna | Pålitliga | Utbildade